Wiele par marzy o tym, aby “sakramentalne tak” powiedzieć sobie w niezwykłych okolicznościach przyrodniczych np. na plaży lub w górach. Aktualnie dużą popularnością cieszą się niektóre miasta europejskie takie jak Santorini, Paryż, Barcelona. W dobie tanich biletów lotniczych, różnych okazji i ofert biur podróży organizacja ślubu za granicą jest niezwykle prosta. Ogranicza nas jedynie budżet i wyobraźnia.

W zależności od miejsca (kraju) zaślubin ślub może być ślubem konkordatowym, który ma moc prawną lub jedynie uroczystością wyznaniową, wtedy konieczne jest również zawarcie ślubu cywilnego (w Polsce lub za jej granicą). Formalności, które należy zrealizować przy zagranicznym ślubie są uzależnione od wyznania a także od lokalnego prawa.

Ślub rzymsko-katolicki

Do ślubu za granicą należy się przygotowywać tak samo jak do ślubu w Polsce, a wiec odbyć kurs przedmałżeński, zapowiedzi, spotkania w poradni małżeńskiej oraz 2 spowiedzi. Proboszcz z parafii Panny Młodej wystawia dokument zwany “delegacją”, w której zawarta jest informacja w jakiej parafii za granicą możemy zawrzeć związek małżeński. Po odbyciu ceremonii małżonkowie otrzymują świadectwo ślubu ważne w Polsce.  Formalności takie można załatwić przez kontakt z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, który powinien skierować przyszłych małżonków do polskiego księdza przebywającego za granicą. Ważnym jest aby ślub odbył się w Państwie gdzie katolicyzm jest uznawaną religią (Europa, Ameryka).

 

Ślub prawosławny

W przypadku ślubu prawosławnego należy w cerkwi złożyć świadectwo chrztu oraz dokument potwierdzający brak przeszkód w zawarciu związku małżeńskiego. Świadkowie na takim ślubie powinni być wyznania prawosławnego. W przypadku ślubu prawosławnego nie odbywają się nauki przedmałżeńskie. Wystarczające jest spotkanie z księdzem. 

 

Ślub protestancki

Tutaj również nie ma nauk przedmałżeńskich, wystarczy jedynie spotkanie z pastorem. Wystarczające jest okazanie świadectwa chrztu oraz dokumentu potwierdzającego brak przeszkód w zawarciu małżeństwa. 

 

W przypadku ślubu cywilnego formalności jest niestety znacznie więcej. Na ślubie musi być obecny polski konsul oraz lokalny urzędnik urzędu stanu cywilnego. Chęć zawarcia związku małżeńskiego musi być zgłoszona do konsulatu co najmniej 2 miesiące wcześniej przed planowaną datą zaślubin. Przyszli małżonkowie muszą uzyskać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza terytorium RP. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do Urzędu Stanu Cywilnego. Konieczne jest również przetłumaczenie dokumentu przez tłumacza przysięgłego z języka polskiego na język urzędowy kraju, w którym ślub ma się odbyć. Do ceremonii konieczne jest również okazanie aktów urodzenia, paszportów lub dowodów osobistych oraz w przypadku osób, które w przeszłości były w związku małżeńskim dokumentu potwierdzającego ustanie lub unieważnienie małżeństwa.

Po ceremonii zaślubin za granicą należy do Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce dostarczyć następujące dokumenty – które spowodują, że ślub będzie ważny również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –  akt zawarcia małżeństwa w oryginale oraz tłumaczenie przysięgłe na język polski. W Urzędzie należy również do wglądu okazać dowody osobiste małżonków.