Jak wygląda rozwód?

Rozwód stanowi zakończenie istniejącego małżeństwa, może być z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie. W pierwszym przypadku sąd może zasądzić od osoby, przez którą związek małżeński uległ rozpadowi, alimenty na rzecz drugiego współmałżonka- tego który nie ponosi winy za rozpad małżeństwa. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron, małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwiązane małżeństwa […]

Więcej...