Wysokość alimentów w Polsce

Obowiązek alimentacyjny w Polsce jest kwestią indywidualną, uzależnioną od wielu czynników. Zobowiązania alimentacyjne mogą wystąpić na różnej linii pokrewieństwa – rodziców względem dzieci, dzieci względem rodziców czy też byłego małżonka względem drugiego. Najczęstszym przypadkiem jest sytuacja gdzie zobowiązanie alimentacyjne dotyczy rodziców względem dzieci. Zgodnie z polskim prawem rodzinnym i opiekuńczym rodzice powinni łożyć na utrzymanie […]

Więcej...