Jesteś pełnomocnikiem prawnym obcego wykonawcy w Polsce? Gratulacje, to wielkie wyróżnienie- znajdujesz się w kręgu ludzi, którym Twój pracodawca ufa najbardziej. Jednak, jak to z wyróżnieniami bywa- w parze z wielkimi sukcesami idzie również wielka odpowiedzialność. W Twoim przypadku konieczna będzie pewna świadomość prawa obowiązującego w Polsce. Pozwól, że pomogę Ci podsumować kilka informacji, które w przyszłości mogą okazać się dla Ciebie nieodzowne. Wszystkie związane z aspektami prawnymi Twojego nowego stanowiska. 

Do czego powołany jest pełnomocnik?

   Uchwała Sądu Najwyższego mówi, że “osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, której [tej osoby] dane zostały objęte wpisem tego oddziału do  
KRS [- Krajowy Rejestr Sądowy-], może udzielić pełnomocnictwa procesowego do zastępowania przedsiębiorcy zagranicznego w sprawach o roszczenia związane z działalnością tego oddziału”. Oznacza to, że jesteś upoważniony między innymi do zawierania umów w imieniu swojego pracodawcy, reprezentowaniu go w sprawach urzędowych a także i w sprawach sądowych. 
Ustanowienie pełnomocnika ma na celu przede wszystkim usprawnienie realizacji spraw przedsiębiorcy, przy jednoczesnym zachowaniu pewnej autonomii, polegającej na uniknięciu konieczności zwracania się do macierzystego kraju przedsiębiorcy celem realizacji pewnych procesów urzędowo- prawnych. Przede wszystkim powołanie pełnomocnika przez przedsiębiorcę ma na celu ochronę interesów samego przedsiębiorcy- pełnomocnik gwarantuje pewną skuteczność realizacji wyżej wymienionych procesów. Ponadto pełnomocnik jest w pewnym stopniu zobligowany do znajomości przepisów prawnych kraju, na terenie którego pełnomocnictwo sprawuje.

Kodeks cywilny a pełnomocnictwo

   Podstawowym źródłem, z którego należy czerpać jest Kodeks Cywilny- zawiera on akty prawne w pełni określające pełnomocnictwo. 
Kodeks cywilny jasno definiuje, że pełnomocnikiem może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, to jest osoba, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność prawną. Gwoli ścisłości- osoby od trzynastego roku życia do osiemnastego mają częściową- ograniczoną- zdolność prawną, zaś osoby pełnoletnie mają pełną zdolność prawną.
Kodeks Cywilny stanowi również, że pełnomocnictwo jest ważne, jeśli jest ono ustanowione drogą pisemną- pełnomocnictwo ustne nie jest honorowane przez żaden organ wykonawczy-w tym wypadku organy administracyjne- prawa polskiego.  Jest kilka rodzajów pełnomocnictwa:
– ogólne
– uprawniające- uprawniające do wykonywania pewnych czynności
– szczególne-  dotyczące konkretnej czynności prawnej. 

   Jednak żadne pełnomocnictwo nie obowiązuje nieodwołalnie. Jak każda forma prawna, pełnomocnictwo także traci swoją wartość w pewnych okolicznościach. Jedną z takich okoliczności jest śmierć jednej z osób, które to pełnomocnictwo dotyczy. Likwidacja osoby prawnej tożsama jest z sytuacją, gdy umiera jedna ze stron umowy, której pełnomocnictwo zostało zawarte. Pamiętaj, że również sam możesz zrezygnować z funkcji pełnomocnika.