Czy można żądać uchylenia obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko?

Wbrew temu, co sądzi wiele osób, obowiązek alimentacyjny nie wygasa w chwili, gdy dziecko uzyskuje pełnoletność. Część osób zobowiązanych do płacenia alimentów uważa z kolei, że ukończenie przez dziecko szkoły średniej zwalnia je z obowiązku płacenia alimentów. Jedne i drugie osoby nie mają racji, gdyż rodzice obowiązani są do świadczenia alimentacyjnego względem dziecka, które nie […]

Więcej...